Franklin

MLA

Tolstoy, Leo. Detstvo: Otrochestvo, I͡unostʹ. .

APA

Tolstoy, L. Detstvo: Otrochestvo, I͡Unostʹ. .

Chicago

Tolstoy, Leo, Detstvo: Otrochestvo, I͡unostʹ..