Franklin

MLA

Kongl. Maj.ts Samtel. Härwarande Råds Påbud Angående Deras Straff: Som Understå Sig Utsprida Lögner Och Ryckten Emot De Försäkringar Och Förskrifningar Som Kongl. Maj.t Dess Ständers Banco Gifwit Hafwer Stockholm Den 21. Decemb. År 1711. Stockholm: Hos Johan Henr. Werner ..., 1712.

APA

(1712). Kongl. Maj.ts samtel. härwarande råds påbud angående deras straff: som understå sig utsprida lögner och ryckten emot de försäkringar och förskrifningar som Kongl. Maj.t dess Ständers banco gifwit hafwer Stockholm den 21. decemb. år 1711. Stockholm: Hos Johan Henr. Werner ...

Chicago

Kongl. Maj.ts Samtel. Härwarande Råds Påbud Angående Deras Straff: Som Understå Sig Utsprida Lögner Och Ryckten Emot De Försäkringar Och Förskrifningar Som Kongl. Maj.t Dess Ständers Banco Gifwit Hafwer Stockholm Den 21. Decemb. År 1711. Stockholm: Hos Johan Henr. Werner ..., 1712.