Franklin

MLA

Gaikoku Gakuseiyō Nihongo Kyōkasho : Shokyū. Saiteiban. Tōkyō: Waseda Daigaku Gogaku Kyōiku Kenkyūjo, 1977.

APA

(1977). Gaikoku gakuseiyō Nihongo kyōkasho : shokyū. Saiteiban. Tōkyō: Waseda Daigaku Gogaku Kyōiku Kenkyūjo.

Chicago

Gaikoku Gakuseiyō Nihongo Kyōkasho: Shokyū. Saiteiban. Tōkyō: Waseda Daigaku Gogaku Kyōiku Kenkyūjo, 1977.