Franklin

MLA

Yamawaki, Keizō. Kindai Nihon No Gaikokujin Rōdōsha Mondai. Yokohama-shi: Meiji Gakuin Kokusai Heiwa Kenkyūjo, 1993.

APA

Yamawaki, K. (1993). Kindai Nihon no gaikokujin rōdōsha mondai. Yokohama-shi: Meiji Gakuin Kokusai Heiwa Kenkyūjo.

Chicago

Yamawaki, Keizō, Kindai Nihon No Gaikokujin Rōdōsha Mondai. Yokohama-shi: Meiji Gakuin Kokusai Heiwa Kenkyūjo, 1993.