Franklin

MLA

Di 2 Ci He Liu Ni Sha Guo Ji Xue Shu Tao Lun Hui Lun Wen Ji : 1983 Nian 10 Yue 11-16 Ri, Zhongguo, Nanjing = Proceedings of the Second International Symposium On River Sedimentation : 11-16 October, 1983, Nanjing, China. Beijing di 1 ban. Beijing: Shui li dian li chu ban she , 1983.

APA

(1983). Di 2 ci he liu ni sha guo ji xue shu tao lun hui lun wen ji : 1983 nian 10 yue 11-16 ri, Zhongguo, Nanjing = Proceedings of the Second International Symposium on River Sedimentation : 11-16 October, 1983, Nanjing, China. Beijing di 1 ban. Beijing: Shui li dian li chu ban she .

Chicago

Di 2 Ci He Liu Ni Sha Guo Ji Xue Shu Tao Lun Hui Lun Wen Ji: 1983 Nian 10 Yue 11-16 Ri, Zhongguo, Nanjing = Proceedings of the Second International Symposium On River Sedimentation : 11-16 October, 1983, Nanjing, China. Beijing di 1 ban. Beijing: Shui li dian li chu ban she, 1983.