Franklin

MLA

Finikov, S. P. Metod Vneshnikh Form Kartana V Different͡sial'noĭ Geometrii : Teorii͡a Sovmestnosti Sistem Different͡sial'nykh Uravneniĭ V Polnykh Different͡sialakh I V Chastnykh Proizvodnykh. .

APA

Finikov, S. P. Metod vneshnikh form Kartana v different͡sial'noĭ geometrii : teorii͡a sovmestnosti sistem different͡sial'nykh uravneniĭ v polnykh different͡sialakh i v chastnykh proizvodnykh. .

Chicago

Finikov, S. P. Metod Vneshnikh Form Kartana v Different͡sial'noĭ Geometrii: Teorii͡a Sovmestnosti Sistem Different͡sial'nykh Uravneniĭ v Polnykh Different͡sialakh i v Chastnykh Proizvodnykh.