Franklin

MLA

Whittemore, Thomas. The Trumpet and Universalist Magazine. Boston: [Thomas Whittemore], 1842.

APA

Whittemore, T. (1842). The Trumpet and Universalist magazine. Boston: [Thomas Whittemore].

Chicago

Whittemore, Thomas, The Trumpet and Universalist Magazine. Boston: [Thomas Whittemore], 1842.