Franklin

MLA

Prabhakar, Shruti Ratana. Saṅgīta Kalā Pravīṇa. 1966.

APA

Prabhakar, S. Ratana. (1966). Saṅgīta kalā pravīṇa. .

Chicago

Prabhakar, Shruti Ratana, Saṅgīta Kalā Pravīṇa.