Franklin

MLA

Takeda, Kyōson. Shinran Sabetsu Kaihō No Shisō to Sokuseki : Chūsei Minshū to Shinran No Tabi. Dai 1-han. Tōkyō: Sanʾichi Shobō, 1992.

APA

Takeda, K. (1992). Shinran sabetsu kaihō no shisō to sokuseki : chūsei minshū to Shinran no tabi. Dai 1-han. Tōkyō: Sanʾichi Shobō.

Chicago

Takeda, Kyōson, Shinran Sabetsu Kaihō No Shisō to Sokuseki: Chūsei Minshū to Shinran No Tabi. Dai 1-han. Tōkyō: Sanʾichi Shobō, 1992.