Franklin

MLA

Liu, Shufen. Liu Chao De Cheng Shi Yu She Hui. Chu ban. Taibei Shi: Taiwan xue sheng shu ju, n811.

APA

Liu, S. (n811). Liu chao de cheng shi yu she hui. Chu ban. Taibei Shi: Taiwan xue sheng shu ju.

Chicago

Liu, Shufen, Liu Chao De Cheng Shi Yu She Hui. Chu ban. Taibei Shi: Taiwan xue sheng shu ju, n811.