Franklin

MLA

Karatani, Kōjin, and Arata Isozaki. Shinpojūmu =: Symposium. Shohan. Tōkyō: Shichōsha, 1989.

APA

Karatani, K., & Isozaki, A. (1989). Shinpojūmu =: Symposium. Shohan. Tōkyō: Shichōsha.

Chicago

Karatani, Kōjin, and Arata Isozaki. Shinpojūmu =: Symposium. Shohan. Tōkyō: Shichōsha, 1989.