Franklin

MLA

Pirogov, S. V, and V. M Ivanchenko. Gosudarstvennoe Regulirovanie Ėkonomiki Rossii : Teorii︠a︡, Metodologii︠a︡, Opyt / Otv. Redaktory S. V. Pirogov, V. M. Ivanchenko. Moskva: Institut ėkonomiki RAN, 1992.

APA

Pirogov, S. V, & Ivanchenko, V. M. (1992). Gosudarstvennoe regulirovanie ėkonomiki Rossii : teorii︠a︡, metodologii︠a︡, opyt / otv. redaktory S. V. Pirogov, V. M. Ivanchenko. Moskva: Institut ėkonomiki RAN.

Chicago

Pirogov, S. V., and V. M Ivanchenko. Gosudarstvennoe Regulirovanie Ėkonomiki Rossii: Teorii︠a︡, Metodologii︠a︡, Opyt / Otv. Redaktory S. V. Pirogov, V. M. Ivanchenko. Moskva: Institut ėkonomiki RAN, 1992.