Franklin

MLA

Genji Monogatari No Shisō to Hyōgen, Kenkyū to Shiryō. Shohan. Tōkyō: Musashino Shoin, 1198.

APA

(1198). Genji monogatari no shisō to hyōgen, kenkyū to shiryō. Shohan. Tōkyō: Musashino Shoin.

Chicago

Genji Monogatari No Shisō to Hyōgen, Kenkyū to Shiryō. Shohan. Tōkyō: Musashino Shoin, 1198.