Franklin

MLA

Korzhikhina, T. P. Sovetskoe Gosudarstvo I Ego Uchrezhdenii͡a : Noi͡abr' 1917 G.- Dekabr' 1991 G. Izd. 2-e pererab. i dopunjeno. .

APA

Korzhikhina, T. P. Sovetskoe gosudarstvo i ego uchrezhdenii͡a : noi͡abr' 1917 g.- dekabr' 1991 g. Izd. 2-e pererab. i dopunjeno. .

Chicago

Korzhikhina, T. P. Sovetskoe Gosudarstvo i Ego Uchrezhdenii͡a: Noi͡abr' 1917 G. Dekabr' 1991 G.. Izd. 2-e pererab. i dopunjeno.