Franklin

MLA

Xu, Shipu, Luo Song, and Xun Fang. Yu Xi Shi Hua. Tai 1 ban. Taibei Shi: Taiwan shang wu yin shu guan, n551.

APA

Xu, S., Song, L., & Fang, X. (n551). Yu xi shi hua. Tai 1 ban. Taibei Shi: Taiwan shang wu yin shu guan.

Chicago

Xu, Shipu, Luo Song, and Xun Fang. Yu Xi Shi Hua. Tai 1 ban. Taibei Shi: Taiwan shang wu yin shu guan, n551.