Franklin

MLA

Even-Shoshan, Avraham. Ha-milon He-ḥadash : Otsar Shalem Shel Ha-lashon Ha-ʻivrit Ha-sifrutit, Ha-madaʻit Ṿeha-meduberet, Nivim Ṿa-amarot ʻivriyim Ṿa-aramiyim, Munaḥim Benle'umiyim. Yerushalayim: Ḳiryat-sefer, 1993.

APA

Even-Shoshan, A. (1993). ha-Milon he-ḥadash : otsar shalem shel ha-lashon ha-ʻIvrit ha-sifrutit, ha-madaʻit ṿeha-meduberet, nivim ṿa-amarot ʻIvriyim ṿa-Aramiyim, munaḥim benle'umiyim. Yerushalayim: Ḳiryat-sefer.

Chicago

Even-Shoshan, Avraham, Ha-Milon He-Ḥadash: Otsar Shalem Shel Ha-Lashon Ha-ʻivrit Ha-Sifrutit, Ha-Madaʻit Ṿeha-Meduberet, Nivim Ṿa-Amarot ʻivriyim Ṿa-Aramiyim, Munaḥim Benle'umiyim. Yerushalayim: Ḳiryat-sefer, 1993.