Franklin

MLA

Xu, Tianlin. Dong Han Hui Yao. Tai 1 ban. Taibei Shi: Taiwan shang wu yin shu guan, n571.

APA

Xu, T. (n571). Dong Han hui yao. Tai 1 ban. Taibei Shi: Taiwan shang wu yin shu guan.

Chicago

Xu, Tianlin, Dong Han Hui Yao. Tai 1 ban. Taibei Shi: Taiwan shang wu yin shu guan, n571.