Franklin

MLA

Wei, Zongwu, and Ciyan Hu. Qiu Sheng Ji. Taibei: Taiwan shang wu yin shu guan, n581.

APA

Wei, Z., & Hu, C. (n581). Qiu sheng ji. Taibei: Taiwan shang wu yin shu guan.

Chicago

Wei, Zongwu, and Ciyan Hu. Qiu Sheng Ji. Taibei: Taiwan shang wu yin shu guan, n581.