Franklin

MLA

Jiang, Bingzhang. Shi Xu Bu Yi. Taibei: Taiwan shang wu yin shu guan, n601.

APA

Jiang, B. (n601). Shi xu bu yi. Taibei: Taiwan shang wu yin shu guan.

Chicago

Jiang, Bingzhang, Shi Xu Bu Yi. Taibei: Taiwan shang wu yin shu guan, n601.