Franklin

MLA

Xiong, Ke. Zhong Xing Xiao Ji. Taibei: Taiwan shang wu yin shu guan, n641.

APA

Xiong, K. (n641). Zhong xing xiao ji. Taibei: Taiwan shang wu yin shu guan.

Chicago

Xiong, Ke, Zhong Xing Xiao Ji. Taibei: Taiwan shang wu yin shu guan, n641.