Franklin

MLA

Li, Shifen. Ai Qing Yu Hun Yin : Taiwan Dang Dai Nü Zuo Jia Xiao Shuo Yan Jiu. Taibei Shi: Wen shi zhe chu ban she, n851.

APA

Li, S. (n851). Ai qing yu hun yin : Taiwan dang dai nü zuo jia xiao shuo yan jiu. Taibei Shi: Wen shi zhe chu ban she.

Chicago

Li, Shifen. Ai Qing Yu Hun Yin: Taiwan Dang Dai Nü Zuo Jia Xiao Shuo Yan Jiu. Taibei Shi: Wen shi zhe chu ban she, n851.