Franklin

MLA

Hida, Yoshifumi, Satoru Kikuchi, and J. C Hepburn. Wa-ei Gorin Shūsei Shohan Yakugo Sōsakuin. Shohan. Tōkyō: Kasama Shoin, 1996.

APA

Hida, Y., Kikuchi, S., & Hepburn, J. C. (1996). Wa-Ei gorin shūsei shohan yakugo sōsakuin. Shohan. Tōkyō: Kasama Shoin.

Chicago

Hida, Yoshifumi, Satoru Kikuchi, and J. C Hepburn. Wa-Ei Gorin Shūsei Shohan Yakugo Sōsakuin. Shohan. Tōkyō: Kasama Shoin, 1996.