Franklin

MLA

Even-Shoshan, Avraham. Milon Ḥadash : Menuḳad U-metsuyar : Otsar Milim Shalem Shel Ha-lashon Ha-ʻivrit Ha-ḥayah Ṿeha-sifrutit, Nivim Ṿa-amarot, Munaḥim Benle'umiyim U-musafim. Mahad. 9. Yerushalayim: Ḳiryat-sefer, 7127.

APA

Even-Shoshan, A. (7127). Milon ḥadash : menuḳad u-metsuyar : otsar milim shalem shel ha-lashon ha-ʻIvrit ha-ḥayah ṿeha-sifrutit, nivim ṿa-amarot, munaḥim benle'umiyim u-musafim. Mahad. 9. Yerushalayim: Ḳiryat-sefer.

Chicago

Even-Shoshan, Avraham, Milon Ḥadash: Menuḳad U-Metsuyar : Otsar Milim Shalem Shel Ha-Lashon Ha-ʻivrit Ha-Ḥayah Ṿeha-Sifrutit, Nivim Ṿa-Amarot, Munaḥim Benle'umiyim U-Musafim. Mahad. 9. Yerushalayim: Ḳiryat-sefer, 7127.