Franklin

MLA

Shōchiku Nikkatsu No Wakiyaku. Shohan. Tōkyō: Nihon Bukku Raiburarī, 1978.

APA

(1978). Shōchiku Nikkatsu no wakiyaku. Shohan. Tōkyō: Nihon Bukku Raiburarī.

Chicago

Shōchiku Nikkatsu No Wakiyaku. Shohan. Tōkyō: Nihon Bukku Raiburarī, 1978.