Franklin

MLA

Kochetkova, N. D. Nikolay Karamzin. New York: Twayne Publishers, 1974.

APA

Kochetkova, N. D. (1974). Nikolay Karamzin. New York: Twayne Publishers.

Chicago

Kochetkova, N. D. Nikolay Karamzin. New York: Twayne Publishers, 1974.