Franklin

MLA

Morisaki, Kazue, and Keiji Sunouchi. Genseirin Ni Kaze Ga Fuku. Tōkyō: Iwanami Shoten, 1996.

APA

Morisaki, K., & Sunouchi, K. (1996). Genseirin ni kaze ga fuku. Tōkyō: Iwanami Shoten.

Chicago

Morisaki, Kazue, and Keiji Sunouchi. Genseirin Ni Kaze Ga Fuku. Tōkyō: Iwanami Shoten, 1996.