Franklin

MLA

Genji Monogatari to Sono Zengo : Kenkyū to Shiryō. Shohan. Tōkyō: Musashino Shoin, 9199.

APA

(9199). Genji monogatari to sono zengo : kenkyū to shiryō. Shohan. Tōkyō: Musashino Shoin.

Chicago

Genji Monogatari to Sono Zengo: Kenkyū to Shiryō. Shohan. Tōkyō: Musashino Shoin, 9199.