Franklin

MLA

Tonami, Mamoru, and Yukio Takeda. Zui Tō Teikoku to Kodai Chōsen. Shohan. Tōkyō: Chūō Kōronsha, 1997.

APA

Tonami, M., & Takeda, Y. (1997). Zui Tō teikoku to kodai Chōsen. Shohan. Tōkyō: Chūō Kōronsha.

Chicago

Tonami, Mamoru, and Yukio Takeda. Zui Tō Teikoku to Kodai Chōsen. Shohan. Tōkyō: Chūō Kōronsha, 1997.