Franklin

MLA

Gu, Hongyi, Shikai Xie, and Tianhua Miao. Bao Gong An. Chu ban. Taibei Shi: San min shu ju gu fen you xian gong si, n871.

APA

Gu, H., Xie, S., & Miao, T. (n871). Bao gong an. Chu ban. Taibei Shi: San min shu ju gu fen you xian gong si.

Chicago

Gu, Hongyi., Shikai Xie, and Tianhua Miao. Bao Gong an. Chu ban. Taibei Shi: San min shu ju gu fen you xian gong si, n871.