Franklin

MLA

Ronbunshū Naiyō Saimoku Sōran. Dai 1-han. Tōkyō: Nichigai Asoshiētsu , 1993.

APA

(1993). Ronbunshū naiyō saimoku sōran. Dai 1-han. Tōkyō: Nichigai Asoshiētsu .

Chicago

Ronbunshū Naiyō Saimoku Sōran. Dai 1-han. Tōkyō: Nichigai Asoshiētsu, 1993.