Franklin

MLA

Nakamura, Kennosuke. Senkyōshi Nikorai to Meiji Nihon. Tōkyō: Iwanami Shoten, 1996.

APA

Nakamura, K. (1996). Senkyōshi Nikorai to Meiji Nihon. Tōkyō: Iwanami Shoten.

Chicago

Nakamura, Kennosuke, Senkyōshi Nikorai to Meiji Nihon. Tōkyō: Iwanami Shoten, 1996.