Franklin

MLA

Maimon, Judah Leib. Sefer Rashi : ...li-melʾot Shemoneh Meʾot Ṿe-ḥamisim Shanah Li-feṭirato. Jerusalem: Mosad ha-Rav Ḳuḳ, 7171.

APA

Maimon, J. Leib. (7171). Sefer Rashi : ...li-melʾot shemoneh meʾot ṿe-ḥamisim shanah li-feṭirato. Jerusalem: Mosad ha-Rav Ḳuḳ.

Chicago

Maimon, Judah Leib, Sefer Rashi: ...li-Melʾot Shemoneh Meʾot Ṿe-Ḥamisim Shanah Li-Feṭirato. Jerusalem: Mosad ha-Rav Ḳuḳ, 7171.