Franklin

MLA

Buber, Salomon. Midrash Tanḥuma: ʻal Ḥamishah Ḥumshe Torah .. Ṿilna: ha-Almanah ṿeha-Aḥim Rom, 5645.

APA

Buber, S. (5645). Midrash Tanḥuma: ʻal Ḥamishah Ḥumshe Torah .. Ṿilna: ha-Almanah ṿeha-Aḥim Rom.

Chicago

Buber, Salomon, Midrash Tanḥuma: ʻal Ḥamishah Ḥumshe Torah ... Ṿilna: ha-Almanah ṿeha-Aḥim Rom, 5645.