Franklin

MLA

Maimonides, Moses. Refuʾat Ha-nefesh U-refuʾat Ha-guf : ...leshon Ha-ḳodesh Und ʻivri Ṭayṭsh... Warsaw: [s.n.], 19.

APA

Maimonides, M. (19). Refuʾat ha-nefesh u-refuʾat ha-guf : ...leshon ha-ḳodesh und ʻIvri Ṭayṭsh... Warsaw: [s.n.].

Chicago

Maimonides, Moses, Refuʾat Ha-Nefesh U-Refuʾat Ha-Guf: ...leshon Ha-Ḳodesh Und ʻivri Ṭayṭsh.... Warsaw: [s.n.], 19.