Franklin

MLA

Ben-Yaʻaḳov, Berakhah. ʻerkhe Ha-yahadut Le-ʾor Ḳiyumenu Ha-hisṭori. Tel Aviv: [s.n.], 7241.

APA

Ben-Yaʻaḳov, B. (7241). ʻErkhe ha-Yahadut le-ʾor ḳiyumenu ha-hisṭori. Tel Aviv: [s.n.].

Chicago

Ben-Yaʻaḳov, Berakhah. ʻerkhe Ha-Yahadut Le-ʾor Ḳiyumenu Ha-Hisṭori. Tel Aviv: [s.n.], 7241.