Franklin

MLA

Aderet, Avraham. Me-ḥurban Li-tẹkumah : Derekh Yavneh Be-shiḳum Ha-ʾumah / Avraham Aderet. Yerushalayim: Hotsaʾat sefarim a. sh. Y.L Magnes, ha-Universiṭah ha-ʻIvrit, 7501.

APA

Aderet, A. (7501). Me-ḥurban li-tẹkumah : derekh Yavneh be-shiḳum ha-ʾumah / Avraham Aderet. Yerushalayim: Hotsaʾat sefarim a. sh. Y.L Magnes, ha-Universiṭah ha-ʻIvrit.

Chicago

Aderet, Avraham. Me-Ḥurban Li-Tẹkumah: Derekh Yavneh Be-Shiḳum Ha-ʾumah / Avraham Aderet. Yerushalayim: Hotsaʾat sefarim a. sh. Y.L Magnes, ha-Universiṭah ha-ʻIvrit, 7501.