Franklin

MLA

Ḳenigsberg, Mosheh Yitsḥaḳ ben Avraham Aba. Sefer Mishkan Mosheh: Otsar Neḥmad Shel Derashot. Nyu Yorḳ, 684.

APA

Ḳenigsberg, M. Yitsḥaḳ ben Avraham Aba. (684). Sefer Mishkan Mosheh: otsar neḥmad shel derashot. Nyu Yorḳ.

Chicago

Ḳenigsberg, Mosheh Yitsḥaḳ ben Avraham Aba. Sefer Mishkan Mosheh: Otsar Neḥmad Shel Derashot. Nyu Yorḳ, 684.