Franklin

MLA

Ṿilḳansḳi, Meʼir. Senuniyot : Mi-yameha Ha-rishonim Shel Ha-ʻaliyah Ha-sheniyah. Tel Aviv: M. Nyuman, 7231.

APA

Ṿilḳansḳi, M. (7231). Senuniyot : mi-yameha ha-rishonim shel ha-ʻaliyah ha-sheniyah. Tel Aviv: M. Nyuman.

Chicago

Ṿilḳansḳi, Meʼir, Senuniyot: Mi-Yameha Ha-Rishonim Shel Ha-ʻaliyah Ha-Sheniyah. Tel Aviv: M. Nyuman, 7231.