Franklin

MLA

Frank, Anne. Yomanah Shel Naʻarah, 14 Be-yuni 1942-1 Be-avgust 1944. [Mahad. 3.] Yerushalayim: Karni, 7141.

APA

Frank, A. (7141). Yomanah shel naʻarah, 14 be-Yuni 1942-1 be-Avgust 1944. [Mahad. 3.] Yerushalayim: Karni.

Chicago

Frank, Anne, Yomanah Shel Naʻarah, 14 Be-Yuni 1942-1 Be-Avgust 1944. [Mahad. 3.] Yerushalayim: Karni, 7141.