Franklin

MLA

Kariv, Avraham. Shabat U-moʻed Ba-derush Uva-ḥasidut. .

APA

Kariv, A. Shabat u-moʻed ba-derush uva-Ḥasidut. .

Chicago

Kariv, Avraham, Shabat U-Moʻed Ba-Derush Uva-Ḥasidut.