Franklin

MLA

Schick, Moses ben Joseph. Sefer Maharam Shiḳ ʻal Taryag Mitsṿot : Beʾur Raḥav ʻal Taryag Mitsṿot Be-filpul ʻatsum U-veḳiʾut Nifla Hafle Ṿa-fele Le-amitah Shel Torah. Sheʻelot U-teshuvot Maharam Shiḳ. Yerushalayim: [ḥ. mo. l., 198.

APA

Schick, M. ben Joseph. (198). Sefer Maharam Shiḳ ʻal taryag mitsṿot : beʾur raḥav ʻal taryag mitsṿot be-filpul ʻatsum u-veḳiʾut nifla hafle ṿa-fele le-amitah shel Torah. Sheʻelot u-teshuvot Maharam Shiḳ. Yerushalayim: [ḥ. mo. l.

Chicago

Schick, Moses ben Joseph, Sefer Maharam Shiḳ ʻal Taryag Mitsṿot: Beʾur Raḥav ʻal Taryag Mitsṿot Be-Filpul ʻatsum U-Veḳiʾut Nifla Hafle Ṿa-Fele Le-Amitah Shel Torah. Sheʻelot U-Teshuvot Maharam Shiḳ. Yerushalayim: [ḥ. mo. l., 198.