Franklin

MLA

Gak, V. G, and I︠A︡. I Ret︠s︡ker. Frant︠s︡uzsko-russkiĭ Frazeologicheskiĭ Slovarʹ: Okolo 35 000 Frazeologicheskikh Edinit︠s︡. Moskva: Gos. izd-vo inostrannykh i nat︠s︡ionalʹnykh slovareĭ, 1963.

APA

Gak, V. G, & Ret︠s︡ker, I. I. (1963). Frant︠s︡uzsko-russkiĭ frazeologicheskiĭ slovarʹ: Okolo 35 000 frazeologicheskikh edinit︠s︡. Moskva: Gos. izd-vo inostrannykh i nat︠s︡ionalʹnykh slovareĭ.

Chicago

Gak, V. G., and I︠A︡. I. Ret︠s︡ker. Frant︠s︡uzsko-Russkiĭ Frazeologicheskiĭ Slovarʹ: Okolo 35 000 Frazeologicheskikh Edinit︠s︡. Moskva: Gos. izd-vo inostrannykh i nat︠s︡ionalʹnykh slovareĭ, 1963.