Franklin

MLA

Michejda, Kornel. Slownik Historycznego Rozwoju Polskiego Mianownictwa Lekarskiego: Ze Szezególnym Uwzglẹdnieniem Mianownictwa Anatomicznego I Chirurgicznego. Na Podstawie Materialów Z Lat Od 1779 Do 1905. Warszawa: Państwowy Zaklad Wydawn. Lekarskich, 1953.

APA

Michejda, K. (1953). Slownik historycznego rozwoju polskiego mianownictwa lekarskiego: ze szezególnym uwzglẹdnieniem mianownictwa anatomicznego i chirurgicznego. Na podstawie materialów z lat od 1779 do 1905. Warszawa: Państwowy Zaklad Wydawn. Lekarskich.

Chicago

Michejda, Kornel. Slownik Historycznego Rozwoju Polskiego Mianownictwa Lekarskiego: Ze Szezególnym Uwzglẹdnieniem Mianownictwa Anatomicznego i Chirurgicznego. Na Podstawie Materialów z Lat Od 1779 Do 1905. Warszawa: Państwowy Zaklad Wydawn. Lekarskich, 1953.