Franklin

MLA

Bertagaev, T. A. K Issledovanii͡u Leksiki Mongolʹskikh I͡azykov : Opyt Sravnitelʹno-statisticheskogo Issledovanii͡a Leksiki Buri͡atskikh Govorov. .

APA

Bertagaev, T. A. K issledovanii͡u leksiki mongolʹskikh i͡azykov : opyt sravnitelʹno-statisticheskogo issledovanii͡a leksiki buri͡atskikh govorov. .

Chicago

Bertagaev, T. A. K Issledovanii͡u Leksiki Mongolʹskikh I͡azykov: Opyt Sravnitelʹno-Statisticheskogo Issledovanii͡a Leksiki Buri͡atskikh Govorov.