Franklin

MLA

Noe, Keiichi. "watakushi" to Wa Dareka. Tōkyō: Iwanami Shoten, 1998.

APA

Noe, K. (1998). "Watakushi" to wa dareka. Tōkyō: Iwanami Shoten.

Chicago

Noe, Keiichi, "watakushi" to Wa Dareka. Tōkyō: Iwanami Shoten, 1998.