Franklin

MLA

Akavyahu, Itzhak. Demuto Shel Ha-av Ba-shirah Ha-tseʻirah. .

APA

Akavyahu, I. Demuto shel ha-av ba-shirah ha-tseʻirah. .

Chicago

Akavyahu, Itzhak, Demuto Shel Ha-Av Ba-Shirah Ha-Tseʻirah.