Franklin

MLA

Zhang, Yue. Zhang Yan'gong Ji. Tai 1 ban. Taibei Shi: Taiwan shang wu yin shu guan, n571.

APA

Zhang, Y. (n571). Zhang Yan'gong ji. Tai 1 ban. Taibei Shi: Taiwan shang wu yin shu guan.

Chicago

Zhang, Yue, Zhang Yan'gong Ji. Tai 1 ban. Taibei Shi: Taiwan shang wu yin shu guan, n571.