Franklin

MLA

Adewuyi. Awọn Aṣayan Orin Fun Isin Ikore. Ibadan [Nigeria]: Union Press, n190.

APA

Adewuyi, A. (n190). Awọn aṣayan orin fun isin ikore. Ibadan [Nigeria]: Union Press.

Chicago

Adewuyi, Awọn Aṣayan Orin Fun Isin Ikore. Ibadan [Nigeria]: Union Press, n190.