Franklin

MLA

Olushọla, J. A. Akojọ Ofin Ibilẹ Bi a Ti Nlo Ni Kotu Ibilẹ Ijẹbu, Ati Amọna Nipa Ẹjọ Kotu. Ijebu-Ode [Nigeria]: Odumosu Press, 1935.

APA

Olushọla, J. A. (1935). Akojọ ofin ibilẹ bi a ti nlo ni kotu ibilẹ Ijẹbu, ati amọna nipa ẹjọ kotu. Ijebu-Ode [Nigeria]: Odumosu Press.

Chicago

Olushọla, J. A. Akojọ Ofin Ibilẹ Bi a Ti Nlo Ni Kotu Ibilẹ Ijẹbu, Ati Amọna Nipa Ẹjọ Kotu. Ijebu-Ode [Nigeria]: Odumosu Press, 1935.