Franklin

MLA

Lin, Meili. Kang Zhan Shi Qi Di Huo Bi Zhan Zheng. Chu ban. Taibei Shi: Guo li Taiwan shi fan da xue li shi yan jiu suo, n851.

APA

Lin, M. (n851). Kang zhan shi qi di huo bi zhan zheng. Chu ban. Taibei Shi: Guo li Taiwan shi fan da xue li shi yan jiu suo.

Chicago

Lin, Meili. Kang Zhan Shi Qi Di Huo Bi Zhan Zheng. Chu ban. Taibei Shi: Guo li Taiwan shi fan da xue li shi yan jiu suo, n851.